Loading...
Hem 2018-01-17T22:02:28+00:00

VAD VI GÖR

Vi utvecklar ledare, ledningsgrupper, team, organisationer och coachar individer. Allt syftar till att förbättra verksamheten och nå mål men det börjar med människorna!

LÄS MER

HUR VI GÖR DET

Vi har ett öppet sinne och är nyfikna. Vi lyssnar in era behov och tillsammans identifierar vi vad som är relevant och hur vi kan samarbeta för att nå era mål.

LÄS MER

FÖR VEM

Motiwell genomför utvecklingsprogram för chefer och medarbetare i stora och små organisationer inom privat och offentlig verksamhet för grupper och individuellt

LÄS MER

VILL DU VETA HUR VI KAN HJÄLPA DIG ELLER DITT FÖRETAG?

Kontakta Motiwell

Ledningsgruppsutveckling

Syftet med ledningsgruppsutvecklingen är att skapa/bibehålla en effektiv välfungerande ledningsgrupp som jobbar prestigelöst för organisationens bästa och där den fulla potentialen i gruppen kommer fram.

Läs mer…

Coaching och individuell utveckling

Coaching är en målstyrd process som stödjer chefer och medarbetare att uppnå mål snabbare och effektivare. Coachingen ger ett handfast stöd till chefer och medarbetare att lösa sina uppgifter och knyta ihop sin personliga och professionella utveckling med verksamhetens mål.

Läs mer…

Teamutveckling

Temautveckling genomförs för att skapa effektiva grupper och skräddarsys utifrån gruppens behov. Naturliga delar är vanligen medarbetarskapet i gruppen och gruppens uppgifter samt medvetenhet i gruppen om den sociala processen.

Läs mer…

Ledarutveckling

Det övergripande syftet med chef- och ledarutveckling är att stärka deltagaren i hans eller hennes roll som chef och ledare. Utvecklingen skräddarsys utifrån organisation och behov hos deltagarna.

Läs mer…

UGL – Utveckling Grupp Ledarskap

Syftet med UGL är att deltagarna skall bli effektivare som ledare, medarbetare och gruppmedlem för att härigenom bidra till såväl individuell utveckling som organisatoriska resultatet i sin verksamhet. Genomförs enligt försvarshögskolans evidensbaserade koncept som vilar på vetenskaplig grund och med certifierade handledare.

Läs mer…

Organisationsutveckling & HR

Vad betyder era affärsmål och utmaningar för organisation & ledarskap idag och imorgon? Vi hjälper er analysera och implementera det ni behöver för att nå era mål.

Läs mer…