Coaching och individuell utveckling 2018-01-17T22:17:24+00:00

COACHING OCH INDIVIDUELL UTVECKLING

Professionell coaching är en individanpassad utveckling av det personliga ledarskapet eller medarbetarskapet, direkt kopplad till den coachades uppdrag och vardag och stödjer dig att uppnå mål snabbare och effektivare. Ett program löper över en bestämd period vanligen 6 – 12 månader där coachingmöten varvas med reflektion och eget arbete och uppgifter mellan coachingsessiorerna.

Coaching är en samtalsmetodik vars syfte är att hjälpa individer att:
– Framtidsfokusera och finna nya uppslag
– Uppnå önskade resultat och personliga mål
– Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
– Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Coachens roll är att hjälpa personer att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla och framåtrikande frågor, vägleder och ger såväl stärkande som uppriktig feedback. Den coachade vill ha ett accelererat lärande och en extra skjuts i utvecklingen. Har erfarenhet och information om dig själv, är inställd på nytt lärande och är villig att avsätta tid och engagemang för sin utveckling. Förutsättningen för framgångsrik coaching är att den sker i en öppen tillitsfull, utforskande och kreativ dialog under konfidentialitet. Coachingen sker i enligtet med ICF´s (ev infoga länk) etiska riktlinjer.

Coachning för chefer

Exempel på situationer där coaching gör nytta

•  Du är erfaren eller ny chef och vill hantera utmaningar du står inför

•  Du vill ta ett steg i din utveckling, lyfta blicken, tänka nya tankar och agera

•  Du vill få dina olika åtaganden och roller att samverka på ett bättre sätt

•  Du upplever stressymptom, vill bemästra och ta kontroll över en stressig situation

Coachning för medarbetare

Exempel på situationer där coaching gör nytta

•  Du står inför en förändring och utmaning i arbetet

•  Du vill få balans mellan arbete och privatliv

•  Du behöver skapa struktur och hantera hög arbetsbelastning

•  Du vill hitta ett gynnsammare förhållningssätt till dig själv och din omgivning

Så går det till

Vi talas vid på telefon och bokar ett första introduktionsmöte. Första mötet är ett förutsättningslöst möte där vi undersöker vad du vill uppnå med coachingen. Därefter får du ett förslag på upplägg beroende på ditt mål och beslutar om du vill gå vidare med coachning förloppet.

  

Kontakta oss för förutsättningslöst introduktionsmöte

“Jag har haft förmånen av att få ha Birgitta som coach under en termin. Att vara chef är inte alltid så lätt och Birgitta har varit en stor hjälp med att sortera tankar över mitt eget ledarskap som hjälpt mig att ta ytterligare steg i min utveckling. Det har varit guld värt att ha Birgitta som lyssnar, ställer klargörande frågor och hjälper till att knyta ihop säcken utifrån det som framkommit under samtalet. Jag har blivit än mer trygg i mitt ledarskap och fått verktyg i hur jag kan tänka framledes för att få en gynnsam utveckling både för mig själv och min verksamhet.”

M.L Förskolechef, Borlänge kommun

“Coachingen förändrade mitt sätt att tänka och prioritera bland mina långsiktiga mål och ambitioner och gav mig verktyg för att arbeta mot ett långsiktigt välmående. Birgittas förmåga att genom frågor och vägledning lyfta fram aspekter ur mitt privat- och yrkesliv hjälpte mig att bättre reflektera kring vad jag anser viktigt i mitt liv både på kort och lång sikt.”

A.B Medarbetare, Deloitte

“Jag har haft förmånen av att få ha Birgitta som coach under en termin. Att vara chef är inte alltid så lätt och Birgitta har varit en stor hjälp med att sortera tankar över mitt eget ledarskap som hjälpt mig att ta ytterligare steg i min utveckling. Det har varit guld värt att ha Birgitta som lyssnar, ställer klargörande frågor och hjälper till att knyta ihop säcken utifrån det som framkommit under samtalet. Jag har blivit än mer trygg i mitt ledarskap och fått verktyg i hur jag kan tänka framledes för att få en gynnsam utveckling både för mig själv och min verksamhet.”

M.L Förskolechef, Borlänge kommun