Om 2018-01-10T23:37:16+00:00

MOTIWELL

Organisation

Motiwell AB bildades vid årsskiftet 2016/2017 av Birgitta Bengtsson som är ägare och verksam i företaget. Kring bolaget finns ett antal fristående konsulter som samarbetar i nätverk. Dessa bor och arbetar på flera platser i hela Skandinavien, vilket ger möjlighet till större flexibilitet och effektivitet inom Skandinaviska projekt samt en unik mix av kompetenser. Motiwell AB samarbetar även med andra konsultbolag i utvecklingsinsatser samt vid statlig upphandling däribland AktivtLedarskap, Kommuncoacherna, Weivat Consulting Group samt Evidensus. Se mer om detta under samarbetspartners.

Mål

Målet för verksamheten är att hjälpa organisationer och människor att bli bättre på vad de gör genom utveckling av ledningsgrupper, organisation, ledarskap, team och individuell coaching. Att bli bättre handlar för oss om långsiktigt hållbarhet dvs hög effektivitet och kreativitet i kombination med ett lustfyllt arbete och med respekt för jordens resurser.

Vision

Visionen är att även påverka positivt på samhällsnivå för ett långsiktigt hållbart arbetsliv med människor och organisationer i balans som levererar goda resultat för sig och för vår planet. Vi tror att människor och organisationer som mår väl, presterar bättre och gör klokare, sunda val för sig själva och för samhället. Vi är förtjusta i människor och organisationer och vill hjälpa till att frigåra den fulla potentialen i dem för allas bås

Värderingar

Moiwells värderingar vilar på humanistisk grund och tro på alla människors lika värde och utvecklingsmöjligheter. Ansvarstagande, delaktighet, lyhördhet och flexibilitet är några av de ledord som vi arbetar med. Vi har också ett intresse i frågor rörande etik, miljö och uthållig utveckling. Vi följer god sed som konsult, ICFs etiska riktlinjer liksom FHS riktlinjer och övriga certifieringar för verktyg som används.

Syn på utveckling

För att utvecklas som människa och våga se och utmana sina mönster krävs tillit, trygghet och ett positivt klimat. Det vill vi verka för. Ett effektivt lärande skapas när du är engagerad i din egen utveckling och det finns ett tydligt personligt syfte och mål för dig. Du planerar för att tillämpa ditt lärande direkt efter lärtillfället. Upplevelsebaserad lärande tillämpas så långt det är möjligt för största möjliga läreffekt.

Syn på ledarskap

Vår ledarskapssyn utgår genomgående från det senaste inom ledarskapsforskningen, dvs Transformational Leadership, eller Utvecklande Ledarskap som den svenska modellen kallas (utvecklad av Försvarshögskolan)