Birgitta 2018-01-11T21:19:15+00:00

BIRGITTA BENGTSSON

Birgitta är grundare och verksam i Motiwell AB som bildades vid årsskiftet 2016/2017. Birgitta jobbar främst med utveckling av ledarskap, team, ledningsgrupp, organisation och individuell coaching. Birgitta har 20 års erfarenhet som anställd inom privata näringslivet från små och stora organisationer. Branscherna har varierat från processindustri, läkemedelsföretag, start up inom IT/.com till flygbranschen. Den längsta erfarenheten, 15 år har Birgitta från flygbolaget SAS. Hon har verkat i olika roller så som personalchef, HR specialist och seniorkonsult för lärande och utveckling med fokus på HR, ledar-, medarbetar- och organisationsutveckling. Birgitta har även erfarenhet av att sitta i ledningsgrupp och har jobbat med strategisk kompetensförsörjning, behovsinventering, design och planering av ledar- och medarbetarutbildning samt genomförande i handledarrollen och med upplärning av nya handledare.

Utbildning

  • Beteendevetare i sociologi och pedagogik med inriktning på ledarskap, organisation och personalfrågor från Uppsala Universitet.
  • Har studerat ”Management” på Handelshögskolan i Oslo inom ramen för ett Master of Management program.
  • Diplomerad Professionell Coach (PCC) och Certifierad Coach (ACC) via International Coach federation (ICF). Medlem i branschorganisationen ICF och tillämpar dess Etiska riktlinjer.
  • Licensierad i SDI (Strength Deployment Inventory)  samt personlighetstestet OPQ. Certifierad UGL handledare av FHS.

KONTAKT