Referenser 2018-01-12T20:06:23+00:00

REFERENSER

“Jag har haft förmånen av att få ha Birgitta som coach under en termin. Att vara chef är inte alltid så lätt och Birgitta har varit en stor hjälp med att sortera tankar över mitt eget ledarskap som hjälpt mig att ta ytterligare steg i min utveckling. Det har varit guld värt att ha Birgitta som lyssnar, ställer klargörande frågor och hjälper till att knyta ihop säcken utifrån det som framkommit under samtalet. Jag har blivit än mer trygg i mitt ledarskap och fått verktyg i hur jag kan tänka framledes för att få en gynnsam utveckling både för mig själv och min verksamhet.”

ML, Förskolechef Borlängekommun

“Coachingen förändrade mitt sätt att tänka och prioritera bland mina långsiktiga mål och ambitioner och gav mig verktyg för att arbeta mot ett långsiktigt välmående. Birgittas förmåga att genom frågor och vägledning lyfta fram aspekter ur mitt privat- och yrkesliv hjälpte mig att bättre reflektera kring vad jag anser viktigt i mitt liv både på kort och lång sikt.”

AB, Medarbetare Deloitte

“För mig har coachningen varit bra för att reda ut mina tankar och bli klar över vad jag verkligen behöver. Resonerandet med mig själv och sätta ord på mina tankar har varit avgörande. Till att börja med så upplevde jag en enorm stress och att jag inte hade den tid jag behövde för vare sig egen reflektion eller de arbetsuppgifter jag skulle utföra. Jag behövde skaffa mig känslan att det finns tid att utföra mina arbetsuppgifter. Jag behövde frigöra egen tid för reflektion och planering av min verksamhet. Det blev klart att min verkliga känsla handlade om att vara andra till handa och därför blev min tid inte lika viktig och därför inte prioriterad. Genom coachingen har jag ändrat inställning till mig själv och hur jag väljer att prioritera. Det har gett mig bättre framförhållning och känslan av att jag har mer tid.Alla blir vinnare tack vare det i längden. Tusen tack Birgitta!

MF, Förskolechef Borlängekommun

“Imponerad att ni klarade att stå utanför utan att ingripa vid vissa tillfällen! Ni ingav förtroende i det ni förmedlade.” UGL i Torekov V.42 2017

“Väldigt skickliga! Och oerhört professionella!” UGL i Torekov V.42 2017

“Tydliga och kunniga.” UGL i Torekov V.42 2017

“Helt fantastiska. Ni väckte min nyfikenhet och gav mig nya strategier att använda och det var det jag behövde.” UGL i Torekov V.42 2017

Kontakta oss med dina frågor