Verksamhet 2018-01-11T21:45:42+00:00

VI ÄR SPECIALISERADE PÅ ATT SKAPA AFFÄRSNYTTA GENOM FRÄMJANDE AV MÄNNISKORS UTVECKLING.

Oavsett om du representerar en oragnisation, ett team eller dig själv så är det viktigt att ha styrfart för att nå mål. Vi hälper er att ta er fram till målet på ett hållbart och effektivt sätt. Det gör vi genom att utveckla ledningsgrupper, team, ledarutveckling och organisationsutveckling samt individuell coaching.

Vi har ett öppet sinne och är nyfikna på vad ni vill uppnå. Vi lyssnar in era behov och har inga förutfattade meningar – tillsammans identifierar vi vad som är relevant för er och hur vi kan samarbeta för att nå era mål. Motiwell genomför utvecklingsprogram för chefer och medarbetare i stora och små organisationer i privat och offentlig verksamhet.

COACHNING OCH INDIVIDUELL UTVECKLING

Coaching är en målstyrd process som stödjer chefer och medarbetare att uppnå mål snabbare och effektivare. Coachingen ger ett handfast stöd till chefer och medarbetare att lösa sina uppgifter och knyta ihop sin personliga och professionella utveckling med verksamhetens mål.

Läs mer…

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Syftet med ledningsgruppsutvecklingen är att skapa/bibehålla en effektiv välfungerande ledningsgrupp som jobbar prestigelöst för organisationens bästa och där den fulla potentialen i gruppen kommer fram.

Läs mer…

TEAMUTVECKLING

Temautveckling genomförs för att skapa effektiva grupper och skräddarsys utifrån gruppens behov. Naturliga delar är vanligen medarbetarskapet i gruppen och gruppens uppgifter samt medvetenhet i gruppen om den sociala processen.

Läs mer…

LEDARUTBILDNING

Det övergripande syftet med chef- och ledarutveckling är att stärka deltagaren i hans eller hennes roll som chef och ledare. Utvecklingen skräddarsys utifrån organisation och behov hos deltagarna.

Läs mer…

ORGANISATIONSUTVECKLING OCH HR

Vad betyder era affärsmål och utmaningar för organisation & ledarskap idag och imorgon? Vi hjälper er analysera och implementera det ni behöver för att nå era mål.

Läs mer…

UGL – UTVECKLING GRUPP LEDARSKAP

Syftet med UGL är att deltagarna skall bli effektivare som ledare, medarbetare och gruppmedlem för att härigenom bidra till såväl individuell utveckling som organisatoriska resultatet i sin verksamhet. Genomförs enligt försvarshögskolans evidensbaserade koncept som vilar på vetenskaplig grund och med certifierade handledare.

Läs mer…