Ledarutbildning 2018-01-18T20:55:51+00:00

LEDARUTBILDNING

Företagsanpassad ledarutveckling som designas och genomförs utifrån individernas utvecklingsbehov och verksamhetens behov. Ledarna får kunskaper och färdigheter som de omsätter i praktiskt ledarskap för att nå sina och verksamhetens mål. Innehåll och upplägg utformas i nära samarbete med dig som kund och genomförs internt i din organisation. Utgångspunkter är teorier och aktuell forskning om utvecklande ledarskap som enligt forskning har störts positiva effekt på både det organisatoriska resultatet och den individuella utvecklingen.

Vi kan hjälpa till med olika delar kopplat till ledarutbildning så som:

  • Behovsanalys och design av upplägg för utbildning,
  • Utbildning av interna handledare för ledarutbildning,
  • Upphandling av ledarutbildning
  • Leverans av utbildningsprogram
Kontakta oss för dialog om ledarutveckling