Ledningsgruppsutveckling 2018-01-18T20:48:16+00:00

LEDNINGSGRRUPPSUTVECKLING

Utveckling av ledningsgrupper sker genom en verksamhetsnära process där ledningsgruppens strategiska utmaningar och utvecklingsområden står i fokus, runt dessa bygger vi metoder där vi ansvarar för processen som underlättar för gruppen att nå sina mål med hög kvalitet.

Vår utgångspunkt är att en väl sammansvetsad och effektiv ledningsgrupp präglas av att medlemmarna har hög tillit till varandra, engagerar sig i konfliktfyllda frågor, har ett starkt “commitment” kring beslut och håller sig själva och varandra ansvariga för att nå de övergripande målen.

Vi tar er från ert nuvarande läge till en effektiv och högpresterande ledningsgrupp. Vi erbjuder er förändringsprogram som löper över minimum 6-12 månader.

Motiwell har metoder, erfarenhet och verktyg för att hjälpa er nå ert mål och samarbetar även med Weivat Group rörande Ledningsgruppsutveckling med hjälp av koncept ”The Advantage”.

KONTAKTA OSS