Organisationsutveckling & HR 2018-01-12T18:22:21+00:00

ORGANISATIONSUTVECKLING & HR

Vad betyder era affärsmål och utmaningar för organisation & ledarskap idag och imorgon?

Hur säkrar ni att ni har rätt kompetens och en kultur som hjälper er att nå era mål?

Hur skapar man en affärsmässig HR-funktion och hur får man processer kring HR att bli värdeadderande för organisationen?

Vi kan bistå din organisation med stöd inom de flesta HR områden. Vårt fokus ligger främst på områden som:

  • Transformation och förändringsarbete
  • Skapa och implementera HR- processer
  • Strategisk kompetensförsörjning & lärstrategi
  • Performance management och Talent management
  • Stöd vid design och leverans/uppköp av utbildning
  • Värderingsarbete i organisationer
  • Personlighetsbedömningar & assessment
  • Belöningsstrategi

Kontakta oss för dialog om hur vi kan hjälpa er!