Teamutveckling 2018-01-12T18:09:37+00:00

TEAMUTVECKLING

Innehållet skapas baserat på en analys av var ni befinner er som grupp och vad ni vill uppnå. Utgångspunkter i arbetet är Susan Wheelands forskning om grupputveckling och effektiva team, Will Shuts FIRO teori och Elias Porters teorin om mellanmänskliga relationer, RAT.

När en grupp utvecklas till ett team händer något fantastiskt. Arbetet känns inte som en börda. Det blir roligt. Medlemmar i högpresterande team känner sig involverade, engagerade och uppskattade. Tiden rinner iväg och, arbetet går som en dans och människor hjälper varandra att bli klara före deadline och att uppnå målen. Wheelans forskning visar att högpresterande team lägger merparten av sin energi på det uppdrag gruppen har att hantera (till skillnad från andra grupper). Resultatet från dessa studier, inom utbildningsvärlden, sjukvården, industrin och andra organisationer, visar att dessa team har markant högre effektivitet, lönsamhet och lust i arbetet. De har bättre frekvens på patienttillfrisknande, ger bättre service till uppdragsgivare och kunder, genomför utbildningar med bättre resultat hos eleverna, presterar mer på kortare tid och skapar större lönsamhet än andra grupper. Välbefinnande i gruppen kan kombineras med hög effektivitet i produktiva team.

KONTAKTA OSS